Bản đồ biển Cồn Bửng bên dưới thể hiện vị trí khu du lịch biển Cồn Bửng tại xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Sử dụng các nút +/- và các phím mũi tên điều hướng ở bên trái khung bản đồ để điều chỉnh kích thước cũng như vị trí phù hợp mà bạn muốn xem.

Xem Biển Cồn Bửng trên Google Maps

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.