Our vision

Tầm nhìn

Trở thành đơn vị hỗ trợ du học hàng đầu tại Việt Nam, nói đến du học là Green Visa, giống như xe gắn máy là Honda.

Làm việc với các trường đối tác để sinh viên Việt Nam cơ hội học tập toàn diện trong môi trường phát triển kiến thức lẫn kỹ năng cá nhân.

Đảm bảo các chương trình du học có hiệu quả về chi phí, rút ngắn về thời gian, dễ tiếp cận và đạt được mục đích ban đầu

Our mission

Sứ mệnh

Với học sinh: Trở thành một phần không thể thiếu trong trải nghiệm du học của học sinh – sinh viên Việt Nam bằng thông tin định hướng, giúp các em nhận ra chương trình học tập phù hợp, phát triển năng lực bản thân và kỹ năng làm việc toàn cầu.

Với đối tác: Hợp tác với các trường nước ngoài, cung cấp giải pháp hỗ trợ toàn diện cho học sinh Việt Nam được tiếp cận tất cả chương trình đào tạo chất lượng mang đẳng cấp thế giới.

Với đồng nghiệp: Tạo môi trường làm việc năng động, cạnh tranh nơi tài năng được phát huy và được đãi ngộ xứng đáng.

Our values

Giá trị

* Chăm sóc học sinh trách nhiệm * Chi phí dịch vụ cạnh tranh * Chất lượng dịch vụ cải thiện liên tục * Kết nối với các đối tác năng động.